Hướng dẫn tăng điểm nói viết bằng câu liên kết

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách viết các loại câu đơn, ghép, phức tiếng anh một cách chính xác và hiệu quả. Bạn sẽ được học cách sử dụng công thức để xây dựng các câu văn mượt mà và trôi chảy, cũng như xem các ví dụ minh hoạ song ngữ việt anh.

Câu đơn

Câu đơn là câu chỉ có một mệnh đề độc lập, tức là một phần của câu có thể đứng một mình làm câu hoàn chỉnh. Công thức của câu đơn là:

Câu đơn = Chủ ngữ + Động từ + (Bổ ngữ)

Ví dụ:

– She sings. (Cô ấy hát.)
– He likes coffee. (Anh ấy thích cà phê.)
– They are studying hard. (Họ đang học chăm chỉ.)

Câu ghép

Câu ghép là câu có hai hoặc nhiều mệnh đề độc lập, được nối với nhau bằng các liên từ như and, but, or, so, yet… Công thức của câu ghép là:

Câu ghép = Câu đơn + Liên từ + Câu đơn

Ví dụ:

– She sings and he plays guitar. (Cô ấy hát và anh ấy chơi đàn ghi ta.)
– He likes coffee but she prefers tea. (Anh ấy thích cà phê nhưng cô ấy thích trà hơn.)
– They are studying hard or they will fail the exam. (Họ đang học chăm chỉ hoặc họ sẽ thi trượt.)

Câu phức

Câu phức là câu có một mệnh đề độc lập và ít nhất một mệnh đề phụ thuộc, tức là một phần của câu không thể đứng một mình làm câu hoàn chỉnh. Mệnh đề phụ thuộc thường được bắt đầu bằng các từ như who, which, that, because, although, when… Công thức của câu phức là:

Câu phức = Câu đơn + Mệnh đề phụ thuộc

Ví dụ:

– She sings the song that I like. (Cô ấy hát bài hát mà tôi thích.)
– He likes coffee because it keeps him awake. (Anh ấy thích cà phê vì nó giúp anh ấy tỉnh táo.)
– They are studying hard although they are tired. (Họ đang học chăm chỉ mặc dù họ mệt mỏi.)

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách viết các loại câu tiếng anh. Hãy luyện tập nhiều để nâng cao kỹ năng viết của bạn nhé!

Leave a Comment