Giới thiệu bài thi viết VSTEP

Hướng dẫn ôn thi kỹ năng viết kì thi VSTEP chứng chỉ tiếng anh b1,b2. Nội dung gồm 2 phần phần viết thư, và phần viết bài luận

WRITING SKILLS

  1. Giới thiệu bài thi viết VSTEP

– Thời gian làm bài: 60 phút

+ Task 1: 20 phút

+ Task 2: 40 phút

– Yêu cầu: Bài thi bài thi gồm có 2 câu hỏi (2 tasks)

+ Task 1: Email/Letter: Thí sinh viết1 bức thư (letter/email) tối thiếu 120 từ để phản hồi lại 1 bức

thư được đưa ra trong đề. Điểm của Task 1 chiếm 1/3 điểm bài thi Viết.

+ Task 2: Essay. Thí sinh được yêu cầu viết 1 tiểu luận có độ dài tối thiểu 250 từ về 1 chủ đề

đang được quan tâm trong xã hội hiện nay (environment/ transportation/ overpopulation/ globalization/

health/technology/education/social work/….). Điểm của Task 2 chiếm 2/3 điểm của bài thi Viết.

– Tiêu chí chấm điểm: chấm riêng từng Task theo 4 tiêu chí: Mức độ hoàn thành yêu cầu của đề bài

(Task Fulfilment), Cấu trúc tổ chức bài viết (Organization), Vocabulary (Từ vựng), Ngữ pháp

(Grammar).


  1. Task 1: Viết thư/email (Writing a letter/email)

– Kiểm tra kĩ năng/khả năng viết tương tác của thí sinh

– Thí sinh được yêu cầu viết 1 email/letter để:

Phản hồi lại 1 bức thư (email/letter) mà đề đưa ra.

Phản hồi lại 1 quảng cáo/thông báo nào đó (advertisement/notice)

– Chủ đề: quen thuộc với cuộc sống hàng ngày của thí sinh (bản thân/ gia đình/ nghề nghiệp/ vui chơi/

giải trí/ du lịch/ phim ảnh/….)

– Thời gian làm bài khuyến nghị: 20 phút


Sample 1

TASK 1

You should spend about 20 minutes on this task.

You received an email from your English friend, Jane. She asked you for some information about

one of your friends. Read part of her email below.

Hi, how are things?

I’ve just got an email from your friend, An. She said she’s going to take a course in London this summer.

She asked if she could stay with my family until she could find an apartment near her school. Can you tell

me a bit about her (things like her personality, hobbies, and interests, and her current work or study if

possible)? I want to see if she will fit in with my family before I reply to her email.

Write an email responding to Jane.

You should write at least 120 words. You do not need to include your name or address. Your response

will be evaluated in terms of Task fulfillment, Organization, Vocabulary, and Grammar.


Sample 2:

TASK 1

You should spend about 20 minutes on this task.

You received a letter from your English pen-friend, Jane. She asked you for some information

about the music in your country. Read part of her letter below.

I’m giving a class presentation about music from some countries around the world. I think I will include

your country. What kind of music is most popular in your country? Are there many live concerts? Please

also tell me about your favourite type of music and singer.

Hope to hear from you soon.

Write a letter to respond to Jane.

You should write at least 120 words. You do not need to include your name or address. Your response

will be evaluated in terms of Task fulfillment, Organization, Vocabulary, and Grammar.


2.1. Cách đọc đề và nhận biết yêu cầu của đề bài

Một đề bài của Task 1 thường có cấu trúc như sau:

Câu trong đề bài Mục đích của câu đó

You should spend about 20 minutes on this task.

Thời gian làm bài khuyến nghị: 20 phút

You received a letter/an email from ……..

Thí sinh nhận được thư của ai, người đó có mối

quan hệ với thí sinh. Xác định thể loại thư: thân mật/trang trọng

She/He asked you for some information about…………..

Người viết thư cho thí sinh hỏi thí sinh về cáigì…

Xác định chủ đề bức thư mà thí sinh cần viết

Read part of her/his letter/email below.

Thí sinh hãy đọc đoạn trích bức thư dưới đây

Thí sinh sẽ xác định được câu hỏi mà thí sinh cần phải trả lời là gì?

Write an email/a letter to respond to

(Jane)

In this letter/email, you should:

– …………..

Thí sinh hãy viết 1 bức thư để phản hồi lại…..

Đôi khi câu hỏi mà thí sinh cần trả lời nằm sau mục In

this letter/email, you should:

……

Nội dung bức thư đề đưa ra

-………..

-…………..

……

……

You should write at least 120 words. You do not need to include your name or address.

Your response will be evaluated in terms of\Task fulfillment, Organization, Vocabulary,\and Grammar.


Tiêu chí chấm điểm bài viết của thí sinh

– Viết tối thiếu 120 từ

– Không ghi họ tên, địa chỉ vào cuối thư

– Bài viết được đánh giá dựa trên TF, O, V, G


Ví dụ:

TASK 1

You should spend about 20 minutes on this task.

You received an email from your English friend, Jane. She asked you for some information about one of your friends. Read part of her email below.

Hi, how are things?

I’ve just got an email from your friend, An. She said she’s going to take a course in London this summer.

She asked if she could stay with my family until she could find an apartment near her school. Can you tell

me a bit about her (things like her personality, hobbies, and interests, and her current work or study if

possible)? I want to see if she will fit in with my family before I reply to her email.


Write an email responding to Jane.

You should write at least 120 words. You do not need to include your name or address. Your response

will be evaluated in terms of Task fulfillment, Organization, Vocabulary, and Grammar.

Thể loại: Thư thân mật (Viết thư gửi lại cho Jane – 1 người bạn tâm thư ở Anh của thí sinh)

– Chủ đề: 1 người bạn (one of your friend)

– Mục đích: Cung cấp thông tin (provide information about my friend)

– Nội dung: thông tin về 1 người bạn tên An, sắp đi học hè ở Luân đôn

+ personalities: phẩm chất/tính cách

+ hobbies & interests: sở thích/ điều quan tâm

+ current work/study: công việc/ việc học tập hiện nay

Rút ra kết luận: An có phù hợp gia đình của Jane không


Cách nhận biết câu hỏi mà thí sinh cần trả lời trong bức thư mà đề đưa ra: 

Tìm dấu hỏi chấm trong thư mà đề đưa ra

+ Câu hỏi trực tiếp:

o Trợ động từ (Is/Do/Does/Has/Did) + Chủ ngữ + Động từ chính?

o Wh_/How + trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ chính?

E.g., Do you want to take your little sister with us?What time should we meet?

+ Câu hỏi gián tiếp:

Can you tell me about ( + N –nội dung thí sinh được hỏi)?

Would you please let me know +( N-nội dung được hỏi)?

Can you tell me(wh/how + S + V: nội dung ta được hỏi)?

Would you please let me know (wh/how + S + V nội dung được hỏi)?

Could you please let me know(wh/how + S + Vnội dung được hỏi ….

E.g.,

Could you tell me about her personality?

Would you please let me know the price?

E.g.,

Could you tell me when this course begins and

finishes?

Would you let me know whether you can come?

Tìm các cấu trúc yêu cầu

o I’d like to know (nội dung thí sinh cần trả lời).

o I would be grateful if you could provide me some information about (nội dung

thí sinh cần cung cấp)

o I am wondering if/whether/what…..(nội dung thí sinh cần trả lời)

o Please Vo.

E.g.,

I would like to know the length of the course and its fee.

I would be grateful if you could provide me with some information about the holiday

destinations.

Please suggest some popular dishes at your restaurant.


2.2. Các thể loại thư

2.2.1. Nếu chia theo văn phong, thì có 2 loại chính: Thân mật (Informal) – Trang trọng (Formal)

Sử dụng thành ngữ, từ ngữ thân mật

E.g., The guy wearing black suit is gonna help you when you arrive at the airport.

Từ ngữ mang tính trang trọng và học thuật

E.g.,The man in black is responsible for reception upon your arrival at the airport.

Có thể viết rút gọn/ viết tắt

E.g., I’m going to Nha Trang this summer.

Không được viết tắt

E.g., I am going to Nha Trang this summer.

Có thể dùng cụm từ mang tính rập khuôn/sáo rỗng

E.g., Loads of people will be there waiting for you.

Tránh sử dụng các cụm từ sáo rỗng

E.g., Many people will be there waiting for you.

– Thư thân mật: người nhận là bạn bè, người thân trong gia đình: friend, cousin, aunt, uncle, ……..

Thư trang trọng: người nhận là tổ chức/ cơ quan (school/ travel agency/ language center), người lớn

tuổi hơn/có chức vụ cao hơn (manager/teacher/..), có mối quan hệ xã giao (guest/customer/passenger/…), không biết tên cụ thể


2.2.2. Chia theo mục đích viết thư:

Cung cấp thông tin (Providing information)

– Hỏi xin thông tin/ Yêu cầu thông tin (Request for information)

– Cảm ơn (Thanking -you letter/email)

– Xin lỗi (Apologizing letter/email)

– Phàn nàn (Complaining letter)

– Đề xuất/Trình bày quan điểm (Suggesting letter/email)


2.3. Cấu trúc của 1 bức thư

Một bức thư sẽ gồm có 5 phần điển hình như sau:

Phần Nội dung

Lời chào đầu thư

Chào người nhận thư

Mở đầu bức thư

Nêu lí do/mục đích viết thư

Phần chính bức thư

Trả lời các yêu cầu của đề bài

Kết thư

Nhắc lại hành động mong muốn người nhận thư làm

Lời chào cuối thư

Gửi lời chào tạm biệt đến người nhận thư


2.4. Cách viết thư thân mật

Khi người nhận thư là bạn bè (friend/classmate/..), người thân (brother/sister/cousin) thì thí sinh cần viết

thư theo văn phong thân mật.

Phần Nội dung

Lời chào

Dear + tên,

Hi/Hello + tên,

E.g., Dear Jane,/ Hi Jane!/ Jane,

Mở đầu

Hỏi thăm xã giao:

– How have you and your family been?

– I hope you and your family are all well.

– How are things?/ How’s your business?

Đề cập đến bức thư mà thí sinh nhận được:

– I was delighted to receive your letter/email and hear all your news. / I was really

sorry to hear that (tin xấu mà thí sinh nhận được từ bức thư đề ra)

– I’m sorry for not replying to your letter/email earlier since I’ve been up to my

eyes (studying for my exams/working on new projects): Mình xin lỗi vì không trả

lời thư bạn sớm hơn được vì mình ngập đầu ôn tập cho kì thi/trong dự án mới

Lí do viết thư:

– I’m writing about …..(chủ đề bức thư)

– Just a short note about …. (chủ đề bức thư)

– Here’s the information about (chủ đề bức thư) you wanted/asked me for.

– I’m writing to provide you with the information about (chủ đề bức thư) that you

asked me for.

Nội dung chính Lần lượt trả lời các câu hỏi mà đề bài yêu cầu. Nên gộp thông tin liên quan vào

thành 1 đoạn. Hoặc tách câu trả lời cho mỗi 1 câu hỏi thành 1 đoạn.

– Câu trả lời cho câu hỏi 1: In the first place,/ You asked me about (nội dung câu hỏi 1. Trả lời

– Câu trả lời cho câu hỏi 2: In addition,/ Additionally/ In the second place,/ As to your next concern, (trả lời)

– Câu trả lời cho câu hỏi cuối: In the final place,/ When it comes to (nội dung câu hỏi cuối), câu trả lời.

Kết thư

Nêu lí do dừng bút:

– That’s all for now. I’ve to come back to my study/work.

Gửi lời hỏi thăm tới gia đình của người nhận thư:

Please give my warm/ best regards to your parents/wife/…..

Mong muốn người nhận thư làm gì:

– Let give me a call if you have any further questions

– Please let me know if you need anything else.

– Let me know if you’d like me to …….

Mong sớm gặp lại/nhận tin từ người nhận thư:

– Looking forward to hearing from/seeing you soon.

– Hope to see you soon.

Lời chào cuối

thư

All the best,

Best wishes,

Lots of love,


Ví dụ: TASK 1

You should spend about 20 minutes on this task.

You received an email from your English friend, Jane. She asked you for some information about

one of your friends. Read part of her email below. VSTEP PREPARATION

Hi, how are things?

I’ve just got an email from your friend, An. She said she’s going to take a course in London this summer.

She asked if she could stay with my family until she could find an apartment near her school. Can you tell

me a bit about her (things like her personality, hobbies, and interests, and her current work or study if

possible)? I want to see if she will fit in with my family before I reply to her email.

Write an email responding to Jane.

You should write at least 120 words. You do not need to include your name or address. Your response

will be evaluated in terms of Task fulfillment, Organization, Vocabulary, and Grammar.

Sample email:

Dear Jane,

How have you and your family been? I hope that you’re all well. I was delighted to receive your email

and heard all your news. I’m sorry for not replying to your email earlier since I’ve been up to my eyes

studying for my final exams. Here’s the information about An that you asked me for.

In the first place, you asked me about An’s personality. She’s one of my best friends and we have known

each other since our childhood. She is an outgoing and friendly person, so it’s easy for her to get along

well with other people. I believe that you will soon find her a great company.

Regarding her hobbies and interests, you and Ann, surprisingly, have a lot of things in common. Like you,

she’s a crazy fan of sci-fi movies and books, and she can spend hours watching or reading them.

Additionally, she’s also keen on playing tennis. I think that you can play tennis with her at the weekend

when she’s there.

When it comes to her current study and work, An’s an excellent student majoring in Marketing at a famous

public university in my country. She’s not only intelligent but also very diligent. She also works part-time

as a marketing staff at a language center.

I totally believe that An will fit in well with you and your family. Let me know if you’d like any further

information about her. I’ve to come back to my study now. Please give my warm regards to your parents.

Looking forward to hearing from you soon!

Best wishes,


  • Bài mẫu Vstep Writing
  • VSTEP Writing Task 2 samples
  • Bài mẫu Writing B1
  • Vstep Writing PDF
  • Bài mẫu Writing B1 Vstep
  • Đề thi viết Vstep B2
  • VSTEP Writing task 1
  • VSTEP Writing essay

Leave a Comment