Cấu trúc bài luận nguyên nhân giải pháp thi tiếng anh b1

Luận nguyên nhân giải pháp là một dạng bài viết phổ biến trong các kỳ thi tiếng Anh, đặc biệt là b1,b2. Đây là dạng bài yêu cầu bạn phân tích nguyên nhân của một vấn đề nào đó và đề xuất các giải pháp để khắc phục hoặc cải thiện vấn đề đó. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách viết luận nguyên nhân giải pháp có cấu trúc bài rõ ràng và minh hoạ song ngữ việt anh.

Cấu trúc bài luận nguyên nhân giải pháp

Một bài luận nguyên nhân giải pháp thường có cấu trúc như sau:

– Giới thiệu (Introduction): Giới thiệu chủ đề, đưa ra vấn đề cần thảo luận và nêu quan điểm cá nhân hoặc mục tiêu của bài viết.
– Thân bài (Body): Gồm hai đoạn, mỗi đoạn nêu ra một nguyên nhân và một giải pháp cho vấn đề đã đề cập. Mỗi đoạn nên có một câu chủ đề (topic sentence) để nói lên ý chính của đoạn, các câu hỗ trợ (supporting sentences) để giải thích, ví dụ hoặc trích dẫn để chứng minh ý chính, và một câu kết luận (concluding sentence) để tóm tắt lại ý chính của đoạn.
– Kết luận (Conclusion): Tổng kết lại các nguyên nhân và giải pháp đã nêu ra, đánh giá tính khả thi của các giải pháp, và đưa ra khuyến nghị hoặc dự báo về tương lai.

Minh hoạ song ngữ việt anh

Giả sử bạn có đề bài như sau:

The number of people who are at risk of serious health problems due to being overweight is increasing. What is the reason for the growth in overweight people in society? How can this problem be solved?

Số lượng người có nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng do thừa cân đang tăng lên. Nguyên nhân gì khiến cho số lượng người thừa cân trong xã hội tăng lên? Vấn đề này có thể được giải quyết như thế nào?

Một bài luận nguyên nhân giải pháp có thể viết như sau:

Giới thiệu:

Overweight and obesity are defined as abnormal or excessive fat accumulation that may impair health. According to the World Health Organization, the number of overweight and obese people worldwide has nearly tripled since 1975. This essay will discuss the main causes of this problem and suggest some possible solutions.

Thừa cân và béo phì được định nghĩa là sự tích tụ mỡ bất thường hoặc quá mức có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, số lượng người thừa cân và béo phì trên toàn thế giới đã gần gấp ba lần kể từ năm 1975. Bài luận này sẽ thảo luận về các nguyên nhân chính của vấn đề này và đề xuất một số giải pháp có thể.

Thân bài:

Đoạn 1:

One of the main causes of overweight and obesity is the lack of physical activity. Many people have sedentary lifestyles, spending a lot of time sitting at work, at home, or in front of screens. This leads to a low energy expenditure and a high calorie intake, resulting in weight gain. A possible solution to this problem is to encourage people to exercise more regularly. For example, employers can provide gym facilities or fitness programs for their staff, schools can promote sports and physical education for students, and governments can create more public parks and bike lanes for citizens.

Một trong những nguyên nhân chính của thừa cân và béo phì là thiếu hoạt động thể chất. Nhiều người có lối sống ít vận động, dành nhiều thời gian ngồi tại nơi làm việc, tại nhà, hoặc trước màn hình. Điều này dẫn đến mức tiêu thụ năng lượng thấp và lượng calo nạp vào cao, gây tăng cân. Một giải pháp có thể cho vấn đề này là khuyến khích mọi người tập thể dục thường xuyên hơn. Ví dụ, các nhà tuyển dụng có thể cung cấp các cơ sở phòng tập hoặc chương trình thể dục cho nhân viên của họ, các trường học có thể thúc đẩy các môn thể thao và giáo dục thể chất cho học sinh, và các chính phủ có thể tạo ra nhiều công viên công cộng và làn xe đạp hơn cho công dân.

Đoạn 2:

Another cause of overweight and obesity is the unhealthy diet. Many people consume too much processed food, fast food, sugary drinks, and alcohol, which are high in fat, sugar, and salt. These foods are low in nutritional value and can increase the risk of various diseases such as diabetes, heart disease, and cancer. A possible solution to this problem is to educate people about the benefits of a balanced diet. For example, health authorities can launch campaigns to raise awareness of the harmful effects of junk food and the importance of eating more fruits and vegetables, schools can provide healthy meals and snacks for students, and restaurants can offer more low-calorie options for customers.

Một nguyên nhân khác của thừa cân và béo phì là chế độ ăn uống không lành mạnh. Nhiều người tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chế biến, đồ ăn nhanh, đồ uống có đường, và rượu bia, chứa nhiều chất béo, đường, và muối. Những loại thực phẩm này có giá trị dinh dưỡng thấp và có thể tăng nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường, bệnh tim mạch, và ung thư. Một giải pháp có thể cho vấn đề này là giáo dục mọi người về lợi ích của một chế độ ăn cân bằng. Ví dụ, các cơ quan y tế có thể khởi xướng các chiến dịch để nâng cao nhận thức về tác hại của đồ ăn vặt và tầm quan trọng của việc ăn nhiều trái cây và rau xanh hơn, các trường học có thể cung cấp các bữa ăn và đồ ăn nhẹ lành mạnh cho học sinh, và các nhà hàng có thể cung cấp nhiều lựa chọn ít calo hơn cho khách hàng.

Kết luận:

In conclusion, overweight and obesity are serious health problems that are caused by the lack of physical activity and the unhealthy diet. To solve this problem, people should be encouraged to exercise more regularly and to eat more healthily. By doing so, they can improve their quality of life and prevent many diseases.

Tóm lại, thừa cân và béo phì là những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng do thiếu hoạt động thể chất và chế độ ăn uống không lành mạnh. Để giải quyết vấn đề này, mọi người nên được khuyến khích tập thể dục thường xuyên hơn và ăn uống lành mạnh hơn. Bằng cách đó, họ có thể cải thiện chất lượng cuộc sống và ngăn ngừa nhiều bệnh tật.

Leave a Comment